Werkplekanalyse

“HET BEGRIJPEN VAN DE WERKCULTUUR LIGT AAN DE BASIS VAN EEN VERANDERING OP MAAT”

Samen met onze Workplace Change Expert brengen we jullie specifieke behoeften in kaart, en bieden we een uniek antwoord op de hedendaagse noden van het hybride en het activiteitgebonden werken (NWOW).

  • Observeren van de huidige bedrijfscultuur en bedrijfsomgeving.
  • Specifiëren van de noden en de behoeften via allerhande methodieken en workshops.
  • Vertalen van deze veranderingsnoden in een veranderingsplan met aandacht voor technologie, infrastructuur en cultuur.

Werkplekconcept

“BETROKKENHEID EN BEWUSTWORDING ZORGEN MEE VOOR EEN ADEQUATE VERTALING VAN VERANDERING”

Een werkplekconcept in lijn met uw bedrijfsstrategie zorgt voor een helder kader voor de verandering, en dient als basis om de eindgebruikers succesvol mee te nemen in het veranderingsverhaal.

  • Ontwikkelen van een werkomgeving op maat met aandacht voor samenwerking, welzijn en comfort.
  • Creëren van een draagvlak voor de verandering via de aanstelling van ambassadors. 
  • Stimuleren van een actieve participatie van de eindgebruikers aan allerhande workshops en werksessies.

Nazorg

“HET CONTINU VERBINDEN VAN DE MEDEWERKERS MET HET WERKPLEKCONCEPT IS DE SLEUTEL VOOR EEN GESLAAGDE IMPLEMENTATIE”

Hoe gaan we om met de nieuwe werkplekken? Wat zijn de correcte gebruiken in een hybride werkcultuur? Onvoldoende kennis van de nieuwe faciliteiten en gedragsregels in de werkomgeving is nefast voor het welslagen van het kantoorconcept.

  • Uitbouwen van de communicatiestrategie voor het veranderingstraject.
  • Organiseren van training sessies over de nieuwe werkcultuur in de vernieuwde werkomgeving.
  • Empoweren van de rol van de ambassadors.

Contacteer ons!

Een vrijblijvend gesprek inplannen met één van onze werkplekexperten om uw plannen te bespreken?  Neem dan contact met ons op via workspaces@vinci-facilities.com .